baner

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Politechnika Lubelska serdecznie zapraszają na pierwszą ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „NeuroAkademia” – platformę wymiany wiedzy pomiędzy młodymi „neuronaukowcami”.


TERMIN: 28 listopada 2019 r.

MIEJSCE: Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS


Wydarzenie skierowane jest do studentów oraz doktorantów realizujących badania w obszarze szeroko pojętych neuronauk – zarówno uczestników czynnych, jak i biernych. Mamy nadzieję, że wymiana informacji z różnych dziedzin wiedzy umożliwi uczestnikom konferencji odnalezienie inspiracji oraz nawiązanie kontaktów, które zaowocują nowymi projektami badawczymi, jak również powołaniem nowych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych.


Organizatorzy przewidują dwie nagrody dla uczestników czynnych: specjalną dla najlepszego wystąpienia oraz dodatkową dla osoby, która zajmie drugie miejsce. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce.


Bieżące informacje o wydarzeniu dodawane są na naszych profilach w mediach społecznościowych.