baner

„NeuroAkademia” to projekt zainicjowany przez studentów psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii „Adesse” – realizowany przez międzyuczelniany zespół, składający się ze studentów oraz pracowników trzech lubelskich uczelni. W organizację wydarzenia zaangażowane są następujące podmioty:


  • Instytut Psychologii UMCS: Zakład Neuropsychologii Klinicznej oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologii Adesse,

  • Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS: Zakład Fizjologii Zwierząt oraz Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii,

  • Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej: Zakład Inżynierii Biomedycznej oraz Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej,

  • Katedra i Klinika Neurologii UM w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Neurologii,

  • Katedra Psychiatrii UM w Lublinie: Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej oraz Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii.

Skład Komitetu Organizacyjnego:


Dr Beata Daniluk
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii


Dr Justyna Gerłowska
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Neurologii


Dr Dorota Nieoczym
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Zakład Fizjologii Zwierząt


Dr inż. Jarosław Zubrzycki
Politechnika Lubelska, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych


Joanna Wodzińska – Przewodnicząca
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, SKN Psychologii „Adesse”


Jagoda Marszałek – Zastępca Przewodniczącej
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, SKN Psychologii „Adesse”


Kinga Gałuszka – Sekretarz
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, SKN Psychologii „Adesse”


Dominika Nowak
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, SKN Neurobiologii


Anita Młynarska
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, SKN Neurobiologii


Magdalena Marchewka
Politechnika Lubelska, SKN Inżynierii Biomedycznej


Karol Krupa
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Psychiatrii i Neuropsychiatrii


Magdalena Marzęda
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN Neurologii

Zespół ds. Promocji:


Irena Dziuba – Przewodnicząca
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, SKN Psychologii „Adesse”


Wioletta Malec
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, SKN Psychologii „Adesse”


Patryk Szymaniak
Politechnika Lubelska, SKN Inżynierii Biomedycznej


Aleksander Machaj
Politechnika Lubelska, SKN Inżynierii Biomedycznej

Zespół ds. Komunikacji:


Magdalena Wujec – Przewodnicząca
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, SKN Psychologii „Adesse”


Patryk Szymaniak
Politechnika Lubelska, SKN Inżynierii Biomedycznej


Sylwia Stefanek
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, SKN Neurobiologii

Kontakt dla mediów:
Joanna Wodzińska
tel: 600-266-344