baner

Skład Komitetu Naukowego:


Prof. UMCS dr hab. Ewa Szepietowska – Przewodnicząca
Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


Prof. dr hab. Maria Pąchalska
Kierownik Katedry Neuropsychologii
Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


Dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
i Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Prof. dr hab. n. med. Radosław Rola
Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Prof. dr hab. inż. Tomasz Klepka
Kierownik Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Politechnika Lubelska

Goście Honorowi:


Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska
Kierownik Zespołu II Zakładu Farmakologii
Instytut Farmakologii im. Andrzeja Maja
Polska Akademia Nauk


Dr inż. Bartłomiej Stańczyk
ACCREA Engineering Poland