baner

Program Konferencji:Program (do pobrania)
Panel Ekspercki:


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski
Polska Akademia Nauk Oddział Lublin


Prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa


Prof. dr hab. inż. Tomasz Klepka
Kierownik Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Politechnika Lubelska


Dr Beata Daniluk
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Dr inż. Bartłomiej Stańczyk
ACCREA Engineering Poland


Dr n. med. Justyna Gerłowska
Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej


Dr inż. Jarosław Zubrzycki
Zakład Inżynierii Biomedycznej
Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji
Politechnika Lubelska


Dr hab. n. med. Jolanta Masiak
Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Mgr inż. Monika Herian
Zespół II Zakładu Farmakologii
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk


Prof. dr hab. Krzysztof Jodzio
Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański


Dr n. hum. Piotr Markiewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie