baner

Adres E-mail: kontakt@neuroakademia.eu
Fanpage: Facebook
Pytania w sprawie zgłoszeń: zgloszenia@neuroakademia.eu

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Joanna Wodzińska
jwodzinska@neuroakademia.eu
tel: 600-266-344


Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego:
Jagoda Marszałek
jmarszalek@neuroakademia.eu


Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
Kinga Gałuszka
kgaluszka@neuroakademia.eu


Zespół ds. Promocji:
promocja@neuroakademia.eu
Przewodnicząca: Irena Dziuba
idziuba@neuroakademia.eu


Zespół ds. Komunikacji:
komunikacja@neuroakademia.eu
Przewodnicząca: Magdalena Wujec
mwujec@neuroakademia.eu


Kontakt dla mediów:
Joanna Wodzińska
jwodzinska@neuroakademia.eu
tel.: 600 266 344